ЮРИДИЧНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ТА ЗАГАЛЬНІ УМОВИ КОРИСТУВАННЯ

https://mivo24.es

I. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Відповідно до обов’язків щодо надання інформації, передбачених Законом 34/2002 про послуги інформаційного суспільства та електронної комерції (LSSI-CE) від 11 липня, нижче наведено наступну загальну інформацію на цьому веб-сайті. :

Право власності на цей веб-сайт  https://mivo24.es (далі – Веб-сайт) належить: Mivo24 SL, контактні дані якого:

CIF: B42589176

Адреса:  Av. Justo Quesada 39, Rojales, Alicante – 03170

Контактний телефон:  +34 711 04 90 47

Контактна електронна адреса:  info@mivo.es

II. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА УМОВИ КОРИСТУВАННЯ

Об’єкт умов: Сайт

Метою цих Загальних умов використання (далі – Умови) є регулювання доступу та використання веб-сайту. Для цілей цих Умов веб-сайт слід розуміти як: зовнішній вигляд екранних інтерфейсів, як статичних, так і динамічних, тобто дерево навігації; і всі елементи, інтегровані як в екранні інтерфейси, так і в дерево навігації (далі «Вміст»), і всі ті онлайн-сервіси або ресурси, які він пропонує Користувачам (далі «Сервіси»).

Mivo24 SL залишає за собою право змінювати в будь-який час і без попереднього повідомлення представлення та конфігурацію Веб-сайту, а також Вміст і послуги, які можуть бути включені до нього. Користувач визнає та погоджується з тим, що в будь-який час Mivo24 SL може перервати, деактивувати та/або скасувати будь-який із цих елементів, інтегрованих у Веб-сайт, або доступ до них.

Доступ Користувача до Веб-сайту є безкоштовним і, як правило, безкоштовним без необхідності надання Користувачем винагороди за можливість користуватися ним, за винятком вартості підключення через надану телекомунікаційну мережу. постачальника, з яким Користувач уклав договір.

Використання будь-якого вмісту або послуг веб-сайту може здійснюватися шляхом попередньої підписки або реєстрації Користувача.

Користувач

Доступ, навігація та використання Веб-сайту,  а також просторів, доступних для взаємодії між Користувачами, Користувачем і Mivo24 SL, таких як коментарі та/або простори для блогів,  надають умови Користувача, з якої причини вони приймають, з моменту початку навігації веб-сайтом, усі встановлені тут Умови, а також їх подальші зміни, без шкоди для застосування відповідних правових норм про обов’язкове дотримання, залежно від обставин. Враховуючи актуальність вищевикладеного, Користувачеві рекомендується ознайомлюватися з ними при кожному відвідуванні Сайту.

Веб-сайт Mivo24 SL надає широкий спектр інформації, послуг і даних. Користувач бере на себе відповідальність за правильне використання Сайту. Ця відповідальність поширюватиметься на:

 • Використання інформації, Контенту та/або Послуг і даних, запропонованих Mivo24 SL, не суперечить положенням цих Умов, Закону, моралі чи громадського порядку, або будь-яким іншим чином може призвести до порушення прав третіх сторін. або роботу самого веб-сайту.
 • Правдивість і законність інформації, наданої Користувачем у формах, виданих Mivo24 SL для доступу до певного Контенту або Послуг, які пропонуються Веб-сайтом. У будь-якому випадку Користувач повинен негайно повідомити Mivo24 SL про будь-який факт, який дозволяє неналежне використання інформації, зареєстрованої у зазначених формах, наприклад, але не обмежуючись крадіжкою, втратою або несанкціонованим доступом до ідентифікаторів та/або паролів, у наказ приступити до його негайного скасування.

У будь-якому випадку Mivo24 SL не несе відповідальності за думки, висловлені Користувачами через коментарі чи інші інструменти для ведення блогів чи участі, які можуть існувати.

Простий доступ до цього Веб-сайту не означає будь-яких комерційних відносин між Mivo24 SL і Користувачем.

Користувач заявляє, що він досяг повноліття та має достатню дієздатність для виконання цих Умов. Тому цей веб-сайт Mivo24 SL не призначений для неповнолітніх. Mivo24 SL не несе відповідальності за недотримання цієї вимоги.

III. ДОСТУП ТА НАВІГАЦІЯ ПО ВЕБ-САЙТУ: ВИКЛЮЧЕННЯ ГАРАНТІЙ ТА ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Mivo24 SL не гарантує безперервність, доступність і корисність веб-сайту, а також вмісту чи послуг. Mivo24 SL зробить усе можливе для належного функціонування веб-сайту, однак не несе відповідальності та не гарантує, що доступ до цього веб-сайту не буде безперервним або безпомилковим.

Він також не несе відповідальності за те, що вміст або програмне забезпечення, до якого можна отримати доступ через цей Веб-сайт, не містить помилок або завдає шкоди комп’ютерній системі Користувача (програмне та апаратне забезпечення). Ні в якому разі Mivo24 SL не несе відповідальності за збитки, збитки чи шкоду будь-якого роду, спричинені доступом, навігацією та використанням веб-сайту, включаючи, але не обмежуючись, збитками, спричиненими комп’ютерними системами або запровадженням вірусів.

Mivo24 SL не несе відповідальності за будь-які збитки, які можуть бути заподіяні користувачам через неналежне використання цього веб-сайту. Зокрема, він жодним чином не несе відповідальності за падіння, перебої, відсутність або несправність телекомунікацій, які можуть виникнути.

IV. ПОЛІТИКА ПОСИЛАНЬ

Mivo24 SL не пропонує та не продає самостійно чи через третіх сторін продукти та/або послуги, доступні на зазначених сайтах, пов’язаних із цим посиланням.

Користувач або третя сторона, яка робить гіперпосилання з веб-сторінки іншого, іншого веб-сайту на веб-сайт Mivo24 SL, повинна знати, що:

Відтворення — повністю або частково — будь-якого Вмісту та/або Послуг Веб-сайту заборонено без прямого дозволу Mivo24 SL.

Ні на веб-сайті Mivo24 SL, ні на його вмісті та/або службах заборонено будь-які неправдиві, неточні чи неправильні твердження.

За винятком гіперпосилання, веб-сайт, на якому встановлено зазначене гіперпосилання, не міститиме жодних елементів цього Веб-сайту, захищених як інтелектуальна власність іспанською правовою системою, якщо це не дозволено Mivo24 SL.

Створення гіперпосилання не означатиме існування відносин між Mivo24 SL та власником веб-сайту, з якого воно створено, а також знання та прийняття Mivo24 SL вмісту, послуг та/або діяльності, що пропонуються на зазначеному веб-сайті, і навпаки..

V. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ТА ПРОМИСЛОВА ВЛАСНІСТЬ

Mivo24 SL сама по собі або як правонаступник є власником усіх прав інтелектуальної та промислової власності на Веб-сайт, а також елементів, що містяться на ньому (включаючи, але не обмежуючись, зображення, звук, аудіо, відео, програмне забезпечення або тексти, бренди або логотипи, комбінації кольорів, структура та дизайн, вибір використовуваних матеріалів, комп’ютерні програми, необхідні для його роботи, доступ та використання тощо). Таким чином, вони будуть творами, захищеними як інтелектуальна власність іспанською правовою системою, застосовними як іспанськими, так і співтовариськими нормативними актами в цій сфері, а також міжнародними договорами, що стосуються цього питання та підписаними Іспанією.

Всі права захищені. Відповідно до положень Закону про інтелектуальну власність, відтворення, розповсюдження та публічне оприлюднення, включаючи спосіб надання їх доступності, всього або частини вмісту цього веб-сайту в комерційних цілях прямо заборонені. будь-якими технічними засобами без дозволу Mivo24 SL.

Користувач зобов’язується поважати права інтелектуальної та промислової власності Mivo24 SL. Ви можете переглядати елементи Веб-сайту або навіть роздруковувати, копіювати та зберігати їх на жорсткому диску свого комп’ютера чи на будь-якому іншому фізичному носії, якщо це виключно для вашого особистого використання. Користувач, однак, не має права видаляти, змінювати або маніпулювати будь-яким захисним пристроєм чи системою безпеки, встановленими на Веб-сайті.

У випадку, якщо Користувач або третя сторона вважає, що будь-який із Вмісту Веб-сайту є порушенням прав на захист інтелектуальної власності, вони повинні негайно повідомити про це Mivo24 SL за допомогою контактної інформації в розділі ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ цього Юридичного повідомлення та Загальні умови використання.

БАЧИВ. ЮРИДИЧНІ ДІЇ, ЧИННЕ ЗАКОНОДАВСТВО ТА ЮРИСДИКЦІЯ

Mivo24 SL залишає за собою право подавати цивільні або кримінальні позови, які він вважає необхідними за неналежне використання Веб-сайту та Вмісту або за порушення цих Умов.

Відносини між Користувачем і Mivo24 SL регулюватимуться положеннями, що діють на території Іспанії. У разі виникнення будь-яких розбіжностей щодо тлумачення та/або застосування цих Умов сторони передадуть свої конфлікти на розгляд звичайної юрисдикції до відповідних суддів і судів відповідно до закону.

Цей документ Юридичного повідомлення та Загальних умов використання веб-сайту було створено за допомогою  онлайн-генератора шаблонів офіційного повідомлення та умов використання  16.07.2021.

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ ПРОДАЖУ

Бізнес-центр Міво

1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Право власності на цей веб-сайт Mivo24 SL (далі Веб-сайт) належить: , контактні дані якого:

Адреса:  Av. Justo Quesada 39, Rojales, Alicante – 03170

Контактний телефон:  +34 711 04 90 47

Контактна електронна адреса:  info@mivo.es

Цей документ (а також інші згадані тут документи) регулює умови використання цього веб-сайту (Mivo24 SL) і купівлю або придбання продуктів і/або послуг на ньому (далі – Умови).

Для цілей цих Умов розуміється, що діяльність, яку  https://mivo24.es  розвиває через Веб-сайт, включає:

Продаж сонячних панелей, Електротехніки, LED світильників

На додаток до ознайомлення з цими Умовами, перш ніж отримати доступ, переглядати та/або використовувати цю веб-сторінку, Користувач повинен прочитати Правове повідомлення та Загальні умови використання, включаючи політику файлів cookie, а також конфіденційність і захист даних http:  // ledmivo.es . Використовуючи цей Веб-сайт або роблячи та/або запитуючи придбання продукту та/або послуги через нього, Користувач погоджується дотримуватися цих Умов і всього вищезазначеного, тому, якщо ви не згодні з усім, ви не повинні використовувати цей веб-сайт.

Крім того, повідомляється, що ці Умови можуть бути змінені. Користувач несе відповідальність за консультації з ними кожного разу, коли він відкриває, переглядає та/або використовує веб-сайт, оскільки застосовуються ті правила, які діють на момент придбання продуктів та/або послуг.

З усіх питань, які можуть виникнути у Користувача щодо Умов, він може зв’язатися з власником, використовуючи контактну інформацію, наведену вище, або, якщо це доречно, за допомогою контактної форми.

2. КОРИСТУВАЧ

Доступ, навігація та використання Веб-сайту надає статус користувача (надалі нечітко згадується як Користувач окремо або спільно як Користувачі), тому з моменту початку навігації на Веб-сайті всі Умови, встановлені тут, як а також їх подальші зміни, без шкоди для застосування відповідних обов’язкових правових норм залежно від обставин.

Користувач бере на себе відповідальність за правильне використання Сайту. Ця відповідальність поширюватиметься на:

 • Використовуйте цей веб-сайт лише для здійснення юридично дійсних запитів і покупок або придбань.

 • Не робіть фальшивих або шахрайських покупок. Якщо закупівлю такого характеру можна обґрунтовано вважати здійсненою, її можна було б анулювати та повідомити відповідні органи.

 • Надайте правдиву та законну контактну інформацію, наприклад адресу електронної пошти, поштову адресу та/або іншу інформацію (див. Правове повідомлення та Загальні умови використання).

Користувач заявляє, що йому виповнилося 18 років і він має правоздатність укладати договори через цей Веб-сайт.

Користувач може оформити, за власним вибором, на  https://mivo24.es  договір купівлі-продажу бажаних продуктів та/або послуг будь-якою з мов, якими ці Умови доступні на цьому Веб-сайті.

3. ПРОЦЕС КУПІВЛІ АБО ПРИДБРАННЯ

Зареєстровані користувачі   можуть здійснювати покупки на Сайті за допомогою встановлених способів і форм. Вони повинні слідувати процедурі онлайн-покупки та/або придбання Mivo24 SL, під час якої кілька продуктів та/або послуг можна вибрати та додати до кошика, кошика чи кінцевого місця покупки, і, нарешті, натиснути «Оплатити зараз » .

Так само Користувач повинен заповнити та/або перевірити інформацію, яка вимагається на кожному кроці, хоча під час процесу покупки, перед здійсненням платежу, дані покупки можуть бути змінені.

Потім Користувач отримає електронний лист із підтвердженням того, що  https://mivo24.es  отримав його замовлення або запит на придбання та/або надання послуги, тобто підтвердження замовлення. І, за необхідності, ви також отримаєте повідомлення електронною поштою, коли вашу покупку буде відправлено. У відповідних випадках ця інформація також може бути доступна Користувачеві через його особисте місце підключення до Веб-сайту.

Після завершення процедури покупки Користувач погоджується на створення Веб-сайтом електронного рахунка-фактури, який буде надіслано Користувачеві електронною поштою  та, у відповідних випадках, через його особисте місце підключення до Веб-сайту . Так само Користувач може, якщо бажає, отримати копію свого рахунка-фактури на папері, замовивши її на  сайті https://mivo24.es  , використовуючи контактні місця на Веб-сайті або за контактною інформацією, наведеною вище.

Користувач визнає, що під час покупки він обізнаний з певними умовами продажу, які стосуються продукту та/або послуги, про які йдеться, і які відображаються поруч із презентацією або, у відповідних випадках, із зображенням на її сторінці. Веб-сайт із зазначенням, як приклад, але не вичерпного, та з урахуванням кожного випадку: назва, ціна, компоненти, вага, кількість, колір, деталі продуктів або характеристики, спосіб, у який вони будуть виконуватися та/ або o вартість послуг; і визнає, що виконання замовлення на купівлю або придбання матеріалізує повне та повне прийняття конкретних умов продажу, застосовних до кожного випадку.

Комунікації, замовлення на купівлю та платежі, які втручаються під час транзакцій, що здійснюються на Веб-сайті, можна архівувати та зберігати в комп’ютеризованих записах  https://mivo24.es для того, щоб стати засобом доказу транзакцій, у будь-якому випадку, дотримуючись розумних умов безпеки та чинних законів і правил, які застосовуються в цьому відношенні, і, зокрема, відповідно до Регламенту (ЄС) 2016/679 Парламенту Європейського Союзу та Ради від 27 квітня 2016 року щодо захисту фізичних осіб у зв’язку з обробкою персональних даних і вільного обігу цих даних (RGPD) та Основного закону 3/2018 від 5 грудня про захист Персональні дані та гарантія цифрових прав, а також прав, які допомагають Користувачам відповідно до політики конфіденційності цього Веб-сайту.

4. НАЯВНІСТЬ

Усі замовлення на купівлю, отримані  https://mivo24.es  через Веб-сайт, залежать від наявності продуктів та/або того факту, що жодні обставини чи причини непереборної сили (пункт дев’ятий цих Умов) не впливають на постачання продуктів. .самих та/або надання послуг. У разі виникнення труднощів із постачанням товарів або їх відсутності на складі  https://mivo24.es  зобов’язується зв’язатися з Користувачем і відшкодувати будь-яку суму, яка могла бути сплачена як сума. Це також буде застосовно у випадках, коли надання послуги стає неможливим.

5. ЦІНИ ТА ОПЛАТА

Ціни, відображені на веб-сайті, є остаточними в євро (€) і включають податки, якщо тільки згідно з вимогами законодавства, особливо щодо ПДВ, не вказано та не застосовується інше.

Витрати на доставку включені в остаточну ціну продуктів, як зазначено на веб-сайті. Таким чином,  https://mivo24.es  надає послуги доставки та/або доставки через:  Доставка .

Ні в якому разі Веб-сайт не буде автоматично додавати додаткові витрати до ціни товару чи послуги, а лише ті, які Користувач добровільно та вільно обрав і вибрав.

Ціни можуть змінитися в будь-який час, але можливі зміни не вплинуть на замовлення або покупки щодо тих, які Користувач вже має.

Приймаються такі засоби оплати:  кредитна або дебетова картка, PayPal і банківський переказ

https://mivo24.es  використовує всі засоби для гарантування конфіденційності та безпеки платіжних даних, які передаються Користувачем під час транзакцій через Веб-сайт. Таким чином, Веб-сайт використовує безпечну платіжну систему SSL (Secure Socket Layer).

Кредитні картки підлягатимуть перевірці та авторизації банком-емітентом. Якщо зазначена особа не авторизує платіж,  https://mivo24.es  не несе відповідальності за будь-яку затримку чи недоставку та не зможе оформити договір з користувача.

Після того, як  https://mivo24.es  отримає замовлення на купівлю від Користувача через Веб-сайт, на відповідній картці буде здійснено попередню авторизацію, щоб переконатися, що достатньо коштів для завершення транзакції. Стягнення плати з картки буде здійснено в момент відправлення підтвердження відправлення та/або підтвердження наданої послуги Користувачеві в установленому порядку та, якщо це необхідно, у встановленому місці.

Якщо платіжним засобом є  PayPal,  оплата буде здійснена в той момент, коли  https://mivo24.es  надішле Користувачеві підтвердження замовлення на покупку або придбання продуктів і/або послуг.

У будь-якому випадку, натиснувши « Оплатити зараз », Користувач підтверджує, що використаний метод оплати належить йому.

Замовлення на купівлю або придбання, у яких Користувач обирає банківський переказ як засіб платежу, буде зарезервовано протягом 5 календарних днів з моменту підтвердження замовлення, щоб забезпечити достатній час для того, щоб банківський переказ був врахований системою. використовується  https://mivo24.es  для Веб-сайту. Коли система отримає переказ, замовлення буде підготовлено та керовано до відправлення.

За допомогою цього способу оплати Користувач повинен переконатися, що він правильно вводить точну суму замовлення на купівлю, а також номер рахунку та посилання на переказ. У разі помилки  https://mivo24.es  не зможе підтвердити замовлення, яке буде скасовано.

6. ДОСТАВКА

У випадках, коли доречно здійснити фізичну доставку товару за контрактом, поставки будуть здійснені на такій території: Іспанія (півострів і Балеарські острови)

За винятком тих випадків, коли виникають непередбачені або надзвичайні обставини або, у відповідних випадках, випливають із персоналізації продуктів, замовлення на купівлю, що складається з продуктів, перелічених у кожному підтвердженні покупки, буде доставлено протягом періоду, зазначеного на Веб-сайті відповідно до спосіб доставки, обраний Користувачем, і, в будь-якому випадку, протягом максимум 60 календарних днів з дати підтвердження замовлення.

Якщо з будь-якої причини, пов’язаної з цим,  https://mivo24.es  не зміг виконати дату доставки, він зв’яжеться з Користувачем, щоб повідомити його про цю обставину, і він може вирішити продовжити покупку, визначивши нову дату доставки. .або скасувати замовлення з повним поверненням сплаченої ціни. У будь-якому випадку доставка додому здійснюється в робочі дні.

У разі неможливості доставки замовлення через відсутність Користувача, замовлення може бути повернуто на склад. Однак перевізник залишить сповіщення, де пояснюється, де знаходиться замовлення та як отримати його знову.

Якщо Користувач не збирається бути на місці доставки в узгоджений проміжок часу, він повинен зв’язатися з  https://mivo24.es  , щоб узгодити доставку в інший день.

У випадку, якщо минуло 30 днів після того, як ваше замовлення було доступне для доставки, і воно не було доставлено з причин, не пов’язаних з https://mivo24.eshttps://mivo24.es  зрозуміє, що Користувач бажає відмовитися від договір, і він буде вважатися вирішеним. У результаті розірвання договору всі платежі, отримані від Користувача, будуть повернені, за винятком додаткових витрат, пов’язаних із власним вибором Користувачем способу доставки, відмінного від найменш дорогого звичайного способу доставки, запропонованого Веб-сайтом. , без будь-яких невиправданої затримки та, в будь-якому випадку, протягом максимального періоду в 14 календарних днів з дати, коли договір вважається розірваним.

Однак Користувач повинен пам’ятати, що транспортування, отримане від вирішення, може мати додаткові витрати, які можуть бути передані.

Для цілей цих Умов буде розумітися, що доставка відбулася або що замовлення було доставлено в момент, коли Користувач або третя сторона, зазначена Користувачем, отримує матеріальне володіння продуктами, які будуть акредитовані підписом про отримання замовлення за погодженою адресою доставки.

Ризики, які можуть виникнути в зв’язку з продуктами, несе Користувач з моменту доставки. Користувач набуває права власності на продукти, коли  https://mivo24.es  отримує повну оплату всіх сум, що мають відношення до покупки або придбання, включаючи витрати на доставку, або під час доставки, якщо це відбувається в момент після повну квитанцію про сплачену суму через  https://mivo24.es .

Відповідно до положень Закону 37/1992 від 28 грудня про податок на додану вартість (ПДВ), замовлення на купівлю для доставки та/або забезпечення будуть розміщені на території застосування ПДВ Іспанії, якщо адреса доставки на території Іспанії, за винятком Канарських островів, Сеути та Мелільї. Застосовна ставка ПДВ буде юридично чинною в будь-який час залежно від конкретного предмета, про який йдеться.

7. ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ ВИПРАВЛЕННЯ ПОМИЛОК

Користувача інформують про те, що у випадку виявлення помилки під час введення даних, необхідних для обробки його запиту на купівлю на Веб-сайті, він може змінити їх, звернувшись до https://mivo24.es через контактні  місця  , активовані на веб-сайту та, у відповідних випадках, через тих, хто має змогу зв’язатися зі службою обслуговування клієнтів, та/або за допомогою контактних даних, наведених у першому пункті (Загальна інформація). Крім того, ця інформація також може бути виправлена ​​Користувачем через його особисте місце підключення до Веб-сайту.

У будь-якому випадку Користувач, перш ніж натиснути « Оплатити зараз », має доступ до місця, кошика або кошика, де реєструються його запити на покупку, і може вносити зміни.

Так само Користувачеві пропонується ознайомитися з Офіційним повідомленням і Загальними умовами користування та, зокрема, з Політикою конфіденційності, щоб отримати більше інформації про те, як скористатися своїм правом на виправлення, як це встановлено Регламентом (ЄС) 2016/679 Європейського парламенту та Ради від 27 квітня 2016 р. щодо захисту фізичних осіб у зв’язку з обробкою персональних даних і вільного обігу цих даних (RGPD) та в Основному законі 3/2018 від 5 грудня «Захист персональних даних». та гарантії цифрових прав.

8. ПОВЕРНЕННЯ

У випадках, коли Користувач купує продукти на веб-сайті власника або через нього, йому допомагають ряд прав, перерахованих і описаних нижче:

Право на відмову

Користувач, як споживач і користувач, здійснює покупку на Веб-сайті і, отже, має право відмовитися від такої покупки протягом 14 календарних днів без необхідності пояснення.

Цей період відкликання закінчується через 14 календарних днів з дня, коли Користувач або третя сторона, уповноважена Користувачем, окрім перевізника, отримало матеріальне володіння товарами, придбаними на веб-сайті https://mivo24.es, або   у випадку що товари, які складають ваше замовлення, доставляються окремо протягом 14 календарних днів з дня, коли Користувач або уповноважена ним третя сторона, окрім перевізника, придбала матеріальне володіння останнім із тих товарів, які склали ту саму покупку. замовлення, а у разі договору про надання послуг – 14 календарних днів з дня підписання договору.

Щоб скористатися цим правом на відмову, Користувач повинен повідомити про своє рішення на  https://mivo24.es . Ви можете зробити це, де це доцільно, через контактні місця, активовані на Веб-сайті.

Користувач, незалежно від способу, який він обирає для повідомлення про своє рішення, повинен чітко та недвозначно висловити свій намір відмовитися від договору купівлі-продажу. У будь-якому випадку Користувач може використовувати модель форми відмови, яку  https://mivo24.es  надає як додаток до цих Умов, однак її використання не є обов’язковим.

Для дотримання терміну відмови достатньо, щоб повідомлення, яке однозначно виражає рішення відмовитися, було надіслано до закінчення відповідного періоду.

У разі відкликання  https://mivo24.es  відшкодує Користувачеві всі отримані платежі, включаючи витрати на доставку (за винятком додаткових витрат, обраних Користувачем для способу доставки, відмінного від найменш дорогого способу, запропонованого на Веб-сайті). без будь-якої невиправданої затримки та, в будь-якому випадку, не пізніше ніж через 14 календарних днів з дати, коли   Користувач проінформував https://mivo24.es про рішення відмовитися.

https://mivo24.es  відшкодує Користувачеві кошти, використовуючи той самий спосіб оплати, який Користувач використовував для здійснення початкової операції покупки. Це відшкодування не призведе до додаткових витрат для Користувача. Однак  https://mivo24.es  може утримати зазначене відшкодування, доки продукти чи предмети покупки не будуть отримані або поки Користувач не надасть підтвердження їх повернення, залежно від того, яка умова буде виконана першою.

Користувач може повернути або надіслати продукти на  https://mivo24.es  за адресою:  Av Justo Quesada 39, Rojales, Alicante – 03170

І ви повинні зробити це без зайвої затримки та, в будь-якому випадку, не пізніше ніж через 14 календарних днів з дати, коли  https://mivo24.es  було повідомлено про рішення про відкликання.

Користувач підтверджує, що він несе прямі витрати на повернення (транспортування, доставку) товару, якщо такі були понесені. Крім того, він буде нести відповідальність за зменшення вартості продукції в результаті обробки, відмінної від тієї, яка необхідна для встановлення характеру, характеристик і експлуатації товарів.

Користувач підтверджує, що йому відомо, що існують винятки з права на відмову, як зазначено в статті 103 Королівського законодавчого указу 1/2007 від 16 листопада, який затверджує переглянутий текст Загального закону про захист прав споживачів і користувачів та інші додаткові положення. закони. Як приклад, але не вичерпно, це може бути випадок: персоналізованих продуктів; продукти, які швидко псуються або закінчуються; Музичні чи відео CD/DVD без упаковки, запечатані на заводі; продукти, які з міркувань гігієни чи здоров’я запечатані та розпечатані після доставки.

У цьому ж сенсі регулюється надання послуги, яку Користувач міг укласти на цьому Веб-сайті, оскільки цей же Закон встановлює, що Право відмови не застосовуватиметься до Користувачів, коли надання послуги було повністю виконано або коли воно розпочато. , за явною згодою споживача та користувача та з підтвердженням з їхнього боку того, що вони знають, що після того, як договір буде повністю виконано https://mivo24.es, вони  втратять право на відмову. .

У будь-якому випадку, відшкодування не буде здійснено, якщо продукт використовувався після простого відкриття, якщо продукт не в тому стані, в якому він був доставлений, або який зазнав будь-яких пошкоджень після доставки.

Подібним чином продукти мають бути повернені з використанням або разом із усією оригінальною упаковкою, інструкціями та іншими документами, які їх супроводжують, на додаток до копії рахунку-фактури на покупку.

Ви можете завантажити типову форму відмови за посиланням:

Повернення дефектної продукції або помилка доставки

Це всі ті випадки, коли Користувач вважає, що на момент доставки продукт не відповідає положенням договору або замовлення на купівлю, і тому він повинен негайно зв’язатися з http :  //ledmivo.es  і повідомити вас про наявну розбіжність (дефект/помилку) тим самим способом або за допомогою контактної інформації, наданої в попередньому розділі (Право на відмову).

Потім Користувача буде поінформовано про те, як продовжити повернення продуктів, і після повернення вони будуть перевірені, і Користувач буде проінформований протягом розумного періоду, якщо відшкодування або, у відповідних випадках, заміна те саме підходить..

Повернення коштів або заміна продукту буде здійснено якнайшвидше та, у будь-якому випадку, протягом 14 днів із дати, коли ми надішлемо вам електронний лист із підтвердженням доцільності повернення коштів або заміни невідповідного товару.

Сума, сплачена за ті продукти, які повертаються через дефект, якщо він дійсно існує, буде повністю відшкодована, включаючи витрати на доставку та витрати, які Користувач міг понести, щоб здійснити повернення. Повернення коштів буде здійснено тим же платіжним засобом, яким Користувач оплатив покупку.

У будь-якому випадку, права, визнані в законодавстві, чинному в усі часи для Користувача, як споживача та користувача, завжди будуть застосовуватися.

Гарантія

Користувач, як споживач і користувач, користується гарантіями на товари, які він може придбати через цей Веб-сайт, у законодавчо встановлених термінах для кожного типу продукту, відповідаючи https://mivo24.es, отже  , невідповідністю того самого, що проявляється протягом двох років з моменту поставки продукту.

У цьому сенсі мається на увазі, що продукти відповідають умовам контракту за умови, що: вони відповідають опису, зробленому  https://mivo24.es і володіти представленими в ньому якостями; придатні для цілей, для яких зазвичай використовуються продукти того самого типу; і представити звичайну якість і переваги продукту того самого типу, які принципово очікуються від нього. Якщо це не стосується продуктів, доставлених Користувачеві, Користувач повинен діяти, як зазначено в розділі «Повернення дефектних продуктів або помилка доставки». Однак деякі продукти, які продаються на Веб-сайті, можуть мати неоднорідні характеристики, якщо вони залежать від типу матеріалу, з якого вони були виготовлені, і, отже, будуть частиною індивідуального зовнішнього вигляду продукту, і вони не буде дефектом.

З іншого боку, може статися так, що Користувач придбає на Веб-сайті продукт певної марки або вироблений третьою стороною. У цьому випадку та враховуючи, що Користувач є дефектним продуктом, він також має можливість зв’язатися з брендом або виробником, відповідальним за продукт, щоб дізнатися, як скористатися своїм законним гарантійним правом безпосередньо проти них протягом двох років після доставки. зазначених продуктів. Для цього Користувач повинен зберегти всю інформацію щодо гарантії продуктів.

Однак, щоб дізнатися більше про післяпродажне обслуговування, яке  https://mivo24.es  пропонує користувачам веб-сайту, ви можете проконсультуватися тут:

9. ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Якщо інше не передбачено законом,  https://mivo24.es  не несе жодної відповідальності за наступні збитки, незалежно від їх походження:

 • будь-які втрати, які не були пов’язані з будь-яким порушенням з вашої сторони;

 • бізнес-збитки (включаючи втрачений прибуток, дохід, контракти, очікувану економію, дані, втрату гудвілу або понесені непотрібні витрати); або з

 • будь-які інші непрямі збитки, які не були розумно передбачуваними обома сторонами на момент оформлення контракту на продаж продукції між обома сторонами.

Крім того,  https://mivo24.es  також обмежує свою відповідальність щодо таких випадків:

 • https://mivo24.es  вживає всіх заходів, пов’язаних із забезпеченням достовірного відображення продукту на веб-сайті, однак не несе відповідальності за найменші відмінності чи неточності, які можуть виникнути через відсутність роздільної здатності екрана або проблеми з використовуваним браузером. або інші подібні.
 • https://mivo24.es  діятиме з усією ретельністю, щоб надати компанії, яка відповідає за транспортування, продукт, який є об’єктом замовлення. Однак він не несе відповідальності за збитки, спричинені несправністю транспорту, особливо через такі причини, як страйки, затримки на автомагістралях і загалом будь-які інші характерні для цього сектора, які спричиняють затримки, втрати або крадіжки продукту.
 • Технічні збої, які через випадкові чи інші причини перешкоджають нормальній роботі сервісу через Інтернет. Недоступність Веб-сайту для обслуговування або з інших причин, що перешкоджає доступності послуги. https://mivo24.es  використовує всі засоби, які є в його розпорядженні, щоб здійснити процес купівлі, оплати та відправлення/доставки продуктів, однак він звільняє себе від відповідальності за причини, які не пов’язані з ним, непередбачені події або форс-мажор.
 • https://mivo24.es  не несе відповідальності за неправильне використання та/або знос продуктів, якими користувався Користувач. При цьому  https://mivo24.es  не несе відповідальності за помилкове повернення Користувачем. Користувач несе відповідальність за повернення правильного продукту.
 • Загалом,  https://mivo24.es  не несе відповідальності за будь-які порушення або затримки у виконанні будь-яких взятих зобов’язань, якщо це сталося внаслідок подій, які знаходяться поза межами його розумного контролю, тобто через причини форс-мажорних обставин, і це може включати, як приклад, але не вичерпний:
  • Страйки, локаути чи інші масові дії.
  • Громадянські хвилювання, заворушення, вторгнення, терористична загроза або напад, війна (оголошена чи ні) або загроза або підготовка до війни.
  • Пожежа, вибух, шторм, повінь, землетрус, осідання, епідемія чи будь-яке інше стихійне лихо.
  • Неможливість користування поїздами, кораблями, літаками, автотранспортом чи іншими видами транспорту, державними чи приватними.
  • Неможливість використання державних або приватних телекомунікаційних систем.
  • Акти, укази, законодавство, постанови чи обмеження будь-якого уряду чи державного органу.

Таким чином, виконання зобов’язань буде призупинено протягом періоду дії обставин непереборної сили, а  https://mivo24.es  матиме продовження терміну їх виконання на період часу, рівний тривалості дії форс-мажор похилого віку. https://mivo24.es  використовуватиме всі розумні засоби, щоб знайти рішення, яке дозволить йому виконувати свої зобов’язання, незважаючи на форс-мажорні обставини.

10. ПИСЬМОВІ ПОВІДОМЛЕННЯ ТА ПОВІДОМЛЕННЯ

Використовуючи цей Веб-сайт, Користувач погоджується з тим, що більшість комунікацій з  https://mivo24.es  є електронними (електронна пошта або повідомлення, опубліковані на Веб-сайті).

У договірних цілях Користувач погоджується використовувати цей електронний засіб зв’язку та визнає, що всі договори, повідомлення, інформація та інші повідомлення, які  https://mivo24.es  надсилає в електронному вигляді, відповідають вимогам законодавства щодо письмової форми. Ця умова не впливає на права, визнані законом за Користувачем.

Користувач може надсилати сповіщення та/або спілкуватися з  https://mivo24.es  за допомогою контактної інформації, зазначеної в цих Умовах, і, якщо це доречно, через контактні місця на Веб-сайті.

Так само, якщо не обумовлено інше,  https://mivo24.es  може зв’язуватися та/або повідомляти Користувача електронною поштою або за вказаною поштовою адресою.

11. ВІДМОВА

Жодна відмова з боку  https://mivo24.es  від певного законного права чи дії або відсутність вимог з боку  https://mivo24.es  щодо суворого дотримання Користувачем будь-яких своїх зобов’язань не означатиме відмову від інших прав або дії, що випливають з договору чи Умов, і це не звільняє Користувача від дотримання своїх зобов’язань.

Жодна відмова  https://mivo24.es  від будь-якої з цих Умов або від прав чи дій, що випливають з договору, не набуде чинності, якщо тільки не буде прямо встановлено, що це відмова, і вона офіційно оформлена та повідомлена Користувачеві в письмовій формі. .

12. НЕКРУТНІСТЬ

Якщо будь-яка з цих Умов була оголошена недійсною твердою постановою, виданою компетентним органом, решта положень залишатимуться в силі, не впливаючи на це оголошення про недійсність.

13. ПОВНІСТЬ ДОГОВОРУ

Ці Умови та будь-який документ, на який є пряме посилання в них, становлять повну існуючу угоду між Користувачем і  https://mivo24.es  щодо об’єкта продажу та замінюють будь-яку іншу попередню угоду, угоду чи обіцянку, узгоджену в усній формі. або письмово тими ж сторонами.

Користувач і  https://mivo24.es  визнають, що дали згоду на договір, не покладаючись на будь-яку заяву чи обіцянку іншої сторони, за винятком того, що прямо зазначено в цих Умовах.

14. ЗАХИСТ ДАНИХ

Інформація або дані особистого характеру, які Користувач надає  https://mivo24.es  під час транзакції на Веб-сайті, будуть оброблятися відповідно до положень Політики конфіденційності або захисту даних (містяться, якщо це необхідно). , в Правовому повідомленні та Загальних умовах використання). Відкриваючи, переглядаючи та/або використовуючи Веб-сайт, Користувач погоджується на обробку зазначеної інформації та даних і заявляє, що вся інформація чи дані, що надаються, є правдивими.

15. ЧИННЕ ЗАКОНОДАВСТВО ТА ЮРИСДИКЦІЯ

Доступ, навігація та/або використання цього веб-сайту та договорів про купівлю продуктів через нього регулюватиметься законодавством Іспанії.

Будь-які суперечки, проблеми чи розбіжності, які виникають або пов’язані з доступом, навігацією та/або використанням Веб-сайту, або з тлумаченням і виконанням цих Умов, або з договорами купівлі-продажу між https://mivo24.es  і  Користувачем , підпадатиме під невиключну юрисдикцію іспанських судів і трибуналів.

16. СКАРГИ ТА ПРЕТЕНЗІЇ

Користувач може надсилати  свої скарги, претензії чи будь-які інші зауваження на https://mivo24.es  за допомогою контактної інформації, зазначеної на початку цих Умов (Загальна інформація).

Крім того,  https://mivo24.es  має офіційні форми скарг, доступні для споживачів і користувачів, які вони можуть у будь-який час подати на  https://mivo24.es  , використовуючи контактну інформацію, наведену на початку цих Умов ( Загальна інформація).

 Так само, якщо спір виникає внаслідок укладення цього договору купівлі-продажу між  https://mivo24.es і Користувачем, Користувач як споживач може вимагати вирішення спору в позасудовому порядку відповідно до Регламенту (ЄС) 524/ 2013 Європейського парламенту та Ради від 21 травня 2013 року про вирішення онлайн-спорів у справах споживачів, яким змінено Регламент (ЄС) 2006/2004 та Директиву 2009/22/ЄС. Ви можете отримати доступ до цього методу через такий веб-сайт: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.