ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ВЕБ-САЙТУ

https://mivo24.es

I. ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ТА ЗАХИСТУ ДАНИХ

Дотримуючись положень чинного законодавства, Mivo24 SL (надалі також Веб-сайт) зобов’язується вжити необхідних технічних та організаційних заходів відповідно до рівня безпеки, що відповідає ризику зібраних даних.

Закони, які включають цю політику конфіденційності

Ця політика конфіденційності адаптована до чинних іспанських та європейських норм щодо захисту персональних даних в Інтернеті. Зокрема, він дотримується таких правил:

 • Регламент (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради від 27 квітня 2016 року щодо захисту фізичних осіб щодо обробки персональних даних і вільного обігу цих даних (RGPD).
 • Органічний закон 3/2018 від 5 грудня «Захист персональних даних і гарантія цифрових прав» (LOPD-GDD).
 • Королівський указ 1720/2007 від 21 грудня, який затверджує Положення про розробку Органічного закону 15/1999 від 13 грудня про захист персональних даних (RDLOPD).
 • Закон 34/2002 від 11 липня про послуги інформаційного суспільства та електронної комерції (LSSI-CE).

Ідентичність особи, відповідальної за обробку персональних даних

Власник: Mivo24 SL

CIF: B42589176

Адреса:  Av. Justo Quesada 39, Rojales, Alicante – 03170

Контактний телефон:  +34 711 04 90 47

Контактна електронна адреса:  info@mivo.es

Реєстрація персональних даних

Відповідно до положень GDPR та LOPD-GDD ми повідомляємо вам, що персональні дані, зібрані Mivo24 SL за допомогою форм, наданих на його сторінках, будуть включені та оброблені в нашому файлі, щоб полегшити, прискорити і виконувати зобов’язання, встановлені між Mivo24 SL і Користувачем, або підтримувати відносини, установлені у формах, які Користувач заповнює, або виконувати запит або запит від Користувача. Так само, відповідно до положень RGPD та LOPD-GDD, якщо не застосовується виняток, передбачений статтею 30.5 RGPD, ведеться облік заходів з обробки, який визначає, відповідно до їх цілей, заходи з обробки, що проводяться та інші обставини, встановлені GDPR.

Принципи, застосовні до обробки персональних даних

Обробка персональних даних Користувача підлягає наступним принципам, які містяться в статті 5 GDPR і в статті 4 і наступних статтях Основного закону 3/2018 від 5 грудня про захист персональних даних і гарантії даних. цифрові права:

 • Принцип законності, лояльності та прозорості: згода Користувача буде потрібна в будь-який час після абсолютно прозорої інформації про цілі, для яких збираються персональні дані.
 • Принцип обмеження мети: персональні дані будуть збиратися для конкретних, явних і законних цілей.
 • Принцип мінімізації даних: зібрані персональні дані будуть виключно необхідними для цілей, для яких вони обробляються.
 • Принцип точності: персональні дані мають бути точними та завжди актуальними.
 • Принцип обмеження терміну зберігання: персональні дані зберігатимуться лише у спосіб, який дозволяє ідентифікувати Користувача протягом часу, необхідного для цілей їх обробки.
 • Принцип цілісності та конфіденційності: персональні дані оброблятимуться у спосіб, який гарантує їх безпеку та конфіденційність.
 • Принцип проактивної відповідальності: Контролер даних несе відповідальність за забезпечення дотримання вищезазначених принципів.

Категорії персональних даних

Категорії даних, які обробляє Mivo24 SL, є лише ідентифікаційними даними. Ні в якому разі не обробляються спеціальні категорії персональних даних у розумінні статті 9 GDPR.

Правова основа обробки персональних даних

Правовою підставою для обробки персональних даних є згода. Mivo24 SL зобов’язується отримати чітку та перевірену згоду Користувача на обробку його персональних даних для однієї або кількох конкретних цілей.

Користувач матиме право відкликати свою згоду в будь-який час. Відкликати згоду буде так само легко, як і дати її. Як правило, відкликання згоди не обумовлює використання веб-сайту.

У випадках, коли Користувач повинен або може надати свої дані через форми, щоб зробити запит, отримати інформацію або з причин, пов’язаних із вмістом Веб-сайту, він буде проінформований у випадку, якщо заповнення будь-якої з них є обов’язковим. тому що вони необхідні для правильного розвитку проведеної операції.

Цілі обробки, для яких призначені персональні дані

Персональні дані збираються та обробляються Mivo24 SL з метою сприяння, прискорення та виконання зобов’язань, встановлених між Веб-сайтом і Користувачем, або підтримки відносин, встановлених у формах, які останній заповнює, або для відвідування запиту або запит.

Так само дані можуть використовуватися для комерційної персоналізації, оперативних і статистичних цілей, а також для діяльності, специфічної для корпоративних цілей Mivo24 SL, а також для вилучення, зберігання даних і маркетингових досліджень для адаптації Вмісту, запропонованого Користувачеві. , а також Як покращити якість, роботу та навігацію веб-сайту.

Під час отримання персональних даних Користувач буде проінформований про конкретну мету або цілі обробки, для якої використовуватимуться персональні дані; тобто використання або використання зібраної інформації.

Терміни зберігання персональних даних

Персональні дані зберігатимуться лише протягом мінімального часу, необхідного для цілей їх обробки, і, в будь-якому випадку, лише протягом наступного періоду:  12 місяців або доки Користувач не попросить їх видалити.

Під час отримання персональних даних Користувач буде проінформований про період, протягом якого зберігатимуться персональні дані, або, якщо це неможливо, про критерії, які використовуються для визначення цього періоду.

Одержувачі персональних даних

Особисті дані Користувача не будуть передані третім особам.

У будь-якому випадку під час отримання персональних даних Користувач буде проінформований про одержувачів або категорії одержувачів персональних даних.

Персональні дані неповнолітніх

Дотримуючись положень статей 8 GDPR та 7 Основного закону 3/2018 від 5 грудня про захист персональних даних і гарантії цифрових прав, лише особи віком від 14 років можуть надати свою згоду на лікування вашого персональних даних на законних підставах  Mivo Business Center . Якщо це неповнолітня особа віком до 14 років, для лікування необхідна згода батьків або опікунів, і це буде вважатися законним лише в тій мірі, в якій вони дозволили це.

Таємниця та безпека персональних даних

Mivo24 SL зобов’язується вжити необхідних технічних та організаційних заходів відповідно до рівня безпеки, що відповідає ризику зібраних даних, щоб гарантувати безпеку персональних даних і запобігти знищенню, втраті або випадковій зміні або незаконній передачі, збереженню чи обробка персональних даних або несанкціоноване спілкування чи доступ до таких даних.

Однак, оскільки Mivo24 SL не може гарантувати неприступність Інтернету або повну відсутність хакерів чи інших осіб, які шахрайським шляхом отримують доступ до особистих даних, Контролер даних зобов’язується без зайвої затримки повідомляти Користувача про порушення безпеки персональних даних, які є може спричинити високий ризик для прав і свобод фізичних осіб. Відповідно до положень статті 4 GDPR, порушення безпеки персональних даних розуміється як будь-яке порушення безпеки, яке спричиняє знищення, втрату або випадкову чи незаконну зміну персональних даних, які передаються, зберігаються або обробляються іншим способом, або несанкціоновано спілкування або доступ до таких даних.

Контролер даних розглядатиме персональні дані як конфіденційні, який зобов’язується інформувати та гарантувати за допомогою юридичних або договірних зобов’язань, що зазначена конфіденційність дотримується його співробітниками, партнерами та будь-якою особою, якій надається доступ до інформації.

Права, що випливають з обробки персональних даних

Користувач має більше ніж Mivo24 SL і, отже, може скористатися такими правами, визнаними в RGPD та Основному законі 3/2018 від 5 грудня про захист персональних даних і гарантії цифрових прав:

 • Право доступу:  Користувач має право отримати підтвердження того, чи Mivo24 SL обробляє його особисті дані, і, якщо так, отримати інформацію про його конкретні персональні дані та обробку, яку здійснив або здійснює Mivo24 SL. а також, серед іншого, доступну інформацію про походження зазначених даних та одержувачів здійснених або запланованих повідомлень.
 • Право на виправлення:  Користувач має право змінювати свої персональні дані, які виявляються неточними або, враховуючи цілі обробки, неповними.
 • Право на видалення («право бути забутим»): Користувач має право, за умови, що чинним законодавством не встановлено інше, отримати видалення своїх персональних даних, коли вони більше не потрібні для цілей, для яких вони були зібрані або оброблені; Користувач відкликав свою згоду на обробку, і це не має іншої правової підстави; Користувач заперечує проти лікування, і немає інших законних підстав для його продовження; персональні дані були оброблені незаконно; персональні дані мають бути видалені відповідно до правового зобов’язання; або персональні дані були отримані в результаті прямої пропозиції послуг інформаційного суспільства дитині віком до 14 років. Окрім видалення даних, Контролер даних, враховуючи наявну технологію та вартість її застосування,
 • Право на обмеження обробки:  Користувач має право обмежити обробку своїх персональних даних. Користувач має право на обмеження обробки, якщо він оскаржує точність своїх персональних даних; лікування є незаконним; Контролеру даних більше не потрібні персональні дані, але Користувачеві вони потрібні для подання претензій; і коли Користувач заперечує проти обробки.
 • Право на перенесення даних:  у випадку, якщо обробка здійснюється автоматизованими засобами, Користувач матиме право отримувати від Контролера даних свої персональні дані в структурованому форматі, загального використання та механічного зчитування, а також передавати їх до інша особа, відповідальна за лікування. Якщо це технічно можливо, Контролер даних безпосередньо передаватиме дані цьому іншому контролеру.
 • Право на заперечення:  це право Користувача не проводити обробку своїх персональних даних або припинити їх обробку Mivo24 SL.
 • Право не підпадати під рішення, засноване виключно на автоматизованій обробці, включно з профілюванням: це  право Користувача не підлягати індивідуальному рішенню, заснованому виключно на автоматизованій обробці його персональних даних, включно з профілюванням, якщо чинне законодавство не встановлює інакше.

Таким чином, Користувач може реалізувати свої права шляхом письмового повідомлення, адресованого Контролеру даних із посиланням на «RGPD- https://mivo24.es », вказавши:

 • Ім’я, прізвище Користувача та копія ДНІ. У випадках, коли допускається представництво, також буде необхідна ідентифікація за допомогою тих самих засобів особи, яка представляє Користувача, а також документ, що підтверджує представництво. Ксерокопія DNI може бути замінена будь-яким іншим юридично дійсним засобом, що підтверджує особу.
 • Запит із конкретними причинами запиту або інформацією, до якої ви хочете отримати доступ.
 • Адреса для повідомлень.
 • Дата та підпис заявника.
 • Будь-який документ, що підтверджує зроблений запит.

Цю заявку та будь-який інший доданий документ можна надіслати на таку адресу та/або електронну пошту:

Поштова адреса:  Av. Justo Quesada 39, Rojales, Alicante – 03170

Електронна адреса:  info@mivo.es

Посилання на сторонні сайти

Веб-сайт може включати гіперпосилання або посилання, які дозволяють отримати доступ до веб-сторінок третіх осіб, крім Mivo24 SL, і, отже, ними не керує Mivo24 SL. Власники зазначених веб-сайтів матимуть власну політику захисту даних, несучи відповідальність за власні файли та методи конфіденційності.

Претензії до контролюючого органу

У випадку, якщо Користувач вважає, що в процесі обробки його персональних даних існує проблема або порушення чинних норм, він матиме право на ефективний судовий захист і подати позов до контролюючого органу, зокрема , у державі, у якій ви проживаєте, працюєте або в якому є місце передбачуваного порушення. У випадку Іспанії контрольним органом є Іспанське агентство із захисту даних (http://www.agpd.es).

II. ПРИЙНЯТТЯ ТА ЗМІНИ ДО ЦІЄЇ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

Необхідно, щоб Користувач прочитав і погодився з умовами захисту персональних даних, що містяться в цій Політиці конфіденційності, а також погодився на обробку своїх персональних даних, щоб Контролер даних міг продовжити це у формі , протягом строків та для зазначених цілей. Використання веб-сайту означатиме згоду з його Політикою конфіденційності.

Mivo24 SL залишає за собою право змінювати свою Політику конфіденційності відповідно до власних критеріїв або на підставі законодавчих, юриспруденційних чи доктринальних змін Іспанського агентства із захисту даних. Про зміни або оновлення цієї Політики конфіденційності користувач не буде повідомлений явно. Користувачеві рекомендується періодично переглядати цю сторінку, щоб бути в курсі останніх змін або оновлень.

Цю Політику конфіденційності було оновлено для адаптації до Регламенту (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради від 27 квітня 2016 року щодо захисту фізичних осіб щодо обробки персональних даних і вільного обігу цих даних. даних (RGPD) і Основний закон 3/2018 від 5 грудня «Захист персональних даних і гарантія цифрових прав».